Wat doet kunst en creativiteit bij het getraumatiseerde kind?

Elk kind heeft een droom.

Het heeft er recht op. Het is gevaarlijk wanneer door voortdurende stress-situaties de droom ontnomen wordt. Hoe kunnen we de droom teruggeven?
Welke stappen kunnen we realiseren? Activeren door weer zin te krijgen, leren werken, assistentie geven, motivatie ontwikkelen, emotionele gevoelens wakker roepen. Hiervoor zijn mensen nodig die om het kind heen staan en die in hem/haar geloven.

Ontwikkeling van de hersenen.

Vanaf de geboorte tot 25 jaar is het een continue proces. In ideale groei omstandigheden zullen de zenuwcellen zich rijk vertakken. In traumatische omstandigheden ontstaat stress.
Het stresshormoon scheidt teveel en lang een giftige stof af dat afbouw en verlies van zenuwcellen tot gevolg heeft. Dit ontneemt alle mogelijkheden van goed funktioneren bij het kind. Gevolg: angst – afweer – agressie – niet mee willen doen.
Gelukkig lijdt niet elk kind in miserabele omstandigheden onder schade van de hersenen en komt de stress-situatie zonder enig gevolg te boven, lijkt er zelfs sterker uit te komen. Dus niets is absoluut.

Hoe te helpen?

Onze maatschappij is teveel verbaal gericht.
Met creatieve aanpak kan een helingsproces op gang worden gebracht, zoals materialen en kleuren verkennen, elk kind kan tekenen.
Therapeutische trajekten uitzetten: naast het kind gaan staan en toegang krijgen en het vooral de tijd geven. De kracht van therapeutische creatieve aanpak ontstaat door allereerst iets samen te doen. Dit geeft contact en toegang tot het kind. Opnieuw de ontwikkeling voeden.
Stap voor stap krijgt het vertrouwen in de helper, meer zelfvertrouwen, daardoor meer energie, mee te willen doen.
Opnieuw groei naar herstel is mogelijk in de tijd van groei van de zenuwcellen (tot de leeftijd van 25 jaar).

Stichting Art for All draagt hiertoe bij.

En organiseert projecten voor getraumatiseerde kinderen als ex-kindsoldaten, (aids)wezen, kinderen in oorlogsituatie en armoede.
Door –liefderijke- aandacht, spel, kleur, stimulans iets zelf te maken en het elkaar –trots- te kunnen laten zien ontstaat zelfvertrouwen en energie.
Eigenschappen om hoopvoller en zelfstandig in de wereld te kunnen staan en opnieuw de weg te kunnen vinden om die droom voor het leven waar te kunnen maken.

Meer te lezen over dit onderwerp is in het boek van Prof. Dr. P. Adriaenssens:
 “Getekend: Kindermishandeling“ (2006).