Sponsoring en fondswerving

In 2001 is stichting Art for All opgericht.
We zijn heel blij dat we elk jaar in de gelegenheid zijn 2 à 3 projecten te kunnen uitvoeren. Elke keer weer konden we ‘de eindjes aan elkaar knopen’. Vanuit verschillende richtingen zijn fondsen gegenereerd. En vaak op verschillende wijzen die we niet hadden kunnen voorzien.
We geven presentaties op scholen, in kerken, we gaan naar serviceclubs en bedrijven. Soms geven we workshops, organiseren een concert, schrijven artikelen en vooral PRATEN met mensen om onze verhalen te vertellen.
We zijn afhankelijk van donaties. Zonder middelen kunnen we niet gaan.

Transport en materialen is onze grootste kostenpost. We willen benadrukken dat ieder teamlid binnen Art for All als vrijwilliger werkt. Er worden geen vergoedingen voor werkzaamheden uitgekeerd. De teamleden gebruiken vaak hun jaarlijkse vakantie om mee te kunnen gaan op project.

Omdat de projecten veelal een vrij lange voorbereidingstijd vragen en het bestuur zekerheid wenst dat een toegezegd project ook doorgang kan vinden, is een goede financiële reserve beslist noodzakelijk.

ANBI
Art for All is ANBI gecertificeerd. Dat houdt in dat we staan voor onze doelstellingen. Hiermee is uw donatie aftrekbaar voor de belasting. We durven te zeggen dat het investeren in levens van kinderen een winstgevende investering is. Deze winst is meer dan een bank ooit kan geven!

We vragen u mee te helpen met het brengen van creativiteit aan getraumatiseerde en verwonde kinderen. En ook aan volwassenen die vaak meedoen. Elk bedrag of steun is meer dan welkom. Veel dank.

Wilt u reageren, heeft u een vraag? U kunt contact met ons opnemen via website www.artforall.org

NL 15 RABO 0397 7542 99, Bic code RABONL2U, Art for All, Nederland
BE 39 8601 1608 3619, Bic code SPAABE22, Art for All, Art for All, België.