Beleidsplan

Het bestuur van Stichting Art for All beoogt een goede continuïteit van de uit te voeren projecten in binnen- en buitenland. Met name zal de aandacht uitgaan naar achtergestelde kinderen in probleemgebieden waar plaatstelijk weinig of geen voorzieningen zijn om kinderen te bereiken overeenkomstig de doelstelling van onze stichting.

We gaan uit van 2 à 3 projecten per jaar waarbij wij proberen ook nieuwe jongere vrijwilligers te betrekken zodat het aantal capabele teamleden wordt verjongd en uitgebreid.

Omdat de projecten veelal een vrij lange voorbereidingstijd vragen en het bestuur zekerheid wenst dat een toegezegd project ook doorgang kan vinden, is een goede financiële reserve beslist noodzakelijk.
Wij beogen projecten waarmee wij zoveel mogelijk kinderen kunnen bereiken met voor onze stichting minimale kosten. Een uit te zenden team vrijwilligers wordt ter plaatse bij voorkeur ‘low budget’ ondergebracht.
Nieuwe teamleden dienen bij hun eerste Art for All project hun reis- en verblijfskosten zelf te bekostigen.

Het beleid is en blijft, dat de door Art for All geplande projecten uitsluitend worden uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor géén vergoeding/beloning zullen ontvangen.